PROJEKTER

Her kan du læse mere om de projekter, som Liljeborgfonden støtter indenfor Fondens uddelingsområder. Projekterne varierer i størrelse, ligesom vi samarbejder med organisationer i alle størrelser.
Under Kan jeg ansøge? kan du finde mere information om de kriterier, som en ansøgning skal leve op til.

Se projekter
Se coronapuljen

Udsatte børn og unges forhold

Corona akutpulje

Liljeborgfonden valgte i april at afsætte en ekstraordinær pulje på otte mio. kr. til corona-relaterede projekter indenfor Fondens tre uddelingsområder. Beslutningen bundede i, at de udsatte grupper, som Fonden søger at hjælpe, har været under et særligt pres på grund af krisen. Fonden modtog i alt 115 ansøgninger om lidt mere end 26 mio. kr., og 29 ansøgninger blev imødekommet. Se de udvalgte projekter herunder.

 • ADHD-foreningen

  Støtte til et virtuelt tilbud til 100 udsatte unge under 30 år med ADHD og angst eller andre relaterede lidelser. Tilbuddet består af et virtuelt gruppeforløb, der forløber over 10 gange, og som har fokus på mestring gennem rådgivning, strategier og fællesskab.

  Støtte bevilget: 419.075 DKK
  Udsatte børn og unge
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
 • Børnehjælpsdagen

  Støtte til 20 mindre endags-arrangementer i forbindelse med organisationens nye tiltag ”Sociale aktiviteter i en Coronatid”. Tiltaget er målrettet anbragte børn og unge i alderen 12-18 år med henblik på at pleje og vedligeholde deres sociale relationer under nedlukningen.

  Støtte bevilget: 90.000 DKK
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
  Udsatte børn og unge
 • Børneulykkesfonden

  Støtte til hjælpepakker med fokus på fysisk aktivitet og leg, der sendes ud til børneafdelinger på landets hospitaler. Pakkerne er en del af initiativet Legeheltene, der normalt er fysisk til stede på hospitalerne. Med støtten sendes 1.500 legepakker ud til glæde for indlagte børn og deres familier.

  Støtte bevilget: 169.220 DKK
  Udsatte børn og unge
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
 • Børn, Unge & Sorg

  Støtte til tabte indtægter som følge af aflysningen af organisationens velgørenheds-cykelhold. Midlerne går derud-over til nogen af de behandlings-tilbud, som organisationens øvrige indsamlingsevents normalt bidrager til, men som er aflyst grundet Covid-19.

  Støtte bevilget: 500.000 DKK
  Udsatte børn og unge
  Driftsstøtte
 • Kirkens Korshær

  Driftsstøtte, så mere end 1000 udsatte børnefamilier kan få hjælp og støtte, selvom Kirkens Korshærs butikker er lukket på grund af Coronakrisen.

  Støtte bevilget: 498.000 DKK
  Udsatte børn og unge
  Driftsstøtte
 • Kvindecenteret i Lyngby

  Støtte til hjælp til børnevenlige støtteaktiviteter for de børn og unge, der har ophold i centeret for at forbedre deres trivsel og skabe smil, selvom centeret er underlagt mange restriktioner.

  Støtte bevilget: 133.120 DKK
  Udsatte børn og unge
  Driftsstøtte
 • Projekt Q-Værk

  Støtte til et boostforløb for 30 børn i alderen 5-8 år og deres mødre, der har været berørt eller ramt af vold i hjemmet under coronanedlukningen. Tiltaget giver børnene værktøjer til at bearbejde deres oplevelser. Desuden oprettes digitale netværksgrupper for mødrene.

   

   

  Støtte bevilget: 381.150 DKK
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
  Udsatte børn og unge
 • Red Barnet Ungdom

  Driftstøtte, grundet et fald i bidragsydere, samt støtte til afvikling af tre sommerkolonier, der skal give ca. 90 udsatte børn og unge et tiltrængt frirum oven på coronanedlukningen.

   

  Støtte bevilget: 498.745 DKK
  Udsatte børn og unge
  Driftsstøtte
 • Røde Kors i Danmark

  Støtte til afholdelse af to familiecamps og 11 ferielejre, samt ekstraudgifter i forbindelse med myndighedernes corona-retningslinjer. Camps og lejre finansieres normalt af bl.a. indtjening fra organisationens genbrugsbutikker, der har været lukket under Covid-19.

   

   

  Støtte bevilget: 495.789 DKK
  Driftsstøtte
  Udsatte børn og unge
 • Røde Kors Hovedstaden

  Støtte til udvidelse af Familieven-tilbuddet, så børn og unge i udsatte familier tilbydes støtte over telefonen. Midlerne går derudover til, at 70 børn og unge kan få en computer, der giver dem adgang til at følge med i det digitale skolearbejde og sociale fællesskaber.

   

  Støtte bevilget: 386.260 DKK
  Udsatte børn og unge
  Udvidelse af eksisterende indsats
 • SIND Ungdom

  Støtte til ekstraudgifter til gentænkning af organisationens ungdomsferielejr for psykisk sårbare unge, herunder ekstra busser og materialer, så lejren kan afvikles sikkert mht. myndighed-ernes coronaretningslinjer.

   

   

  Støtte bevilget: 78.480 DKK
  Udsatte børn og unge
  Udvidelse af eksisterende indsats
 • Skyggebørn

  Støtte til opstart af nye samtale-grupper for børn og unge i sorg, samt driftsstøtte i forbindelse med et fald i forventede bidrag, som foreningens økonomiske grundlag normalt er baseret på.

   

   

  Støtte bevilget: 400.000 DKK
  Udvidelse af eksisterende indsats
  Udsatte børn og unge
 • SMILfonden

  Støtte til de tre nye tiltag: Rådgivningstelefonen SMIL-mobilen, SMIL-TV og SMIL-hjælpepakker. Tiltagene har til hensigt at fastholde sociale relationer mellem familierne med alvorligt syge børn og give et pusterum fra sygdommen.

  Støtte bevilget: 80.000 DKK
  Udsatte børn og unge
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
 • TUBA

  Støtte til opkvalificering af 20 fastansatte terapeuter, som skal uddannes til supervisorer og fremover varetage supervisionen af organisationens frivillige terapeuter, så flest mulig unge kan få kvalificeret terapi i køl-vandet på Covid-19 .

   

   

  Støtte bevilget: 492.000 DKK
  Udvidelse af eksisterende indsats
  Udsatte børn og unge
 • Ungdommens Røde Kors

  Støtte til coronatilpasning af lejrene, planlægning og sparring med lejrledere og frivillige samt deltagerbetaling for målgruppens mest udsatte i forbindelse med organisationens årlige ferielejre for børn og unge i alderen 7-18 år.

   

   

  Støtte bevilget: 500.000 DKK
  Udvidelse af eksisterende indsats
  Udsatte børn og unge
 • Bryd Tavsheden

  Støtte til et digitalt rådgivningstilbud, der skal afhjælpe de følelsesmæssige og mentale konsekvenser for 16-20 børn og unge, der har været isoleret i voldelige hjem under coronanedlukningen.

   

   

  Støtte bevilget: 367.000 DKK
  Udsatte børn og unge
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
 • Fonden for Socialt Ansvar

  Midler til støtteindsats på digitale platforme til fondens to eksisterende projekter, Baba og Bydelsmødre, samt opkvalifi-cering af fondens frivillige. Derudover støtte til at genoptage fondens familierettede aktiviteter, så de kan afvikles mht. myndighedernes anbefalinger.   

   

  Støtte bevilget: 294.750 DKK
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
  Mødre og børn
 • Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

  Støtte til 200 coronalegater til udsatte familier, der skal dække forhøjede husholdningsudgifter og give børnene adgang til com-puter for at følge digital undervis-ning og opretholde sociale rela-tioner. Desuden støtte til håndter-ing af et øget antal henvendelser.

   

   

  Støtte bevilget: 362.500 DKK
  Mødre og børn
  Udvidelse af eksisterende indsats
 • Forælder Fonden

  Støtte til udvidelse af rådgiv-ningskapaciteten i ni måneder med henblik på at styrke fondens rådgivning og kommunikation, samt imødekomme det stigende antal henvendelser, siden coronakrisen startede.

  Støtte bevilget: 204.120 DKK
  Mødre og børn
  Udvidelse af eksisterende indsats
 • Fri af misbrug

  Støtte til udvidelse af bemanding af rådgivningsindsatsen gennem rekruttering og uddannelse af flere frivillige til håndtering af det stigende antal henvendelser som følge af corona.

  Støtte bevilget: 156.800 DKK
  Mødre og børn
  Udvidelse af eksisterende indsats
 • Hegnetslund Krisecenter

  Støtte til reetablering af centerets gårdhave for at imødekomme myndighedernes anbefalinger om afstand og sikre udendørs aktiviteter, der bedst muligt understøtter brugeres trivsel og udvikling.

  Støtte bevilget: 170.000 DKK
  Mødre og børn
  Udvidelse af eksisterende indsats
 • Horsens Krisecenter for voldsudsatte kvinder

  Støtte til etablering af udendørsfaciliteter, der skaber bedre rammer og vilkår for centerets kvinder og deres børn og overholder myndighedernes anbefalinger om afstand og udendørs aktiviteter.

   

  Støtte bevilget: 200.000 DKK
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
  Mødre og børn
 • Kolding Krisecenter

  Støtte til nyt adgangssystem, så centerets brugere kan komme ind, selvom personalet arbejder hjemme. Derudover støtte til computere til kvindernes video-møder med bl.a. sags-behandlere og advokater, samt et bedre opdelt og hyggeligere udemiljø for centerets kvinder og børn.

  Støtte bevilget: 53.149 DKK
  Mødre og børn
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
 • Landsforeningen for forældre og børn

  Støtte til kompetenceudvikling og opjustering i form af flere frivillige, freelancemedarbejdere og ansatte. Støtten går derudover også til tolkning, da flere forældre af anden etnisk baggrund end dansk henvender sig.

   

   

  Støtte bevilget: 63.500 DKK
  Udvidelse af eksisterende indsats
  Mødre og børn
 • Byens Hus Roskilde

  Støtte til opførsel af Medborger-skabet, en udendørs analog platform. Tiltaget har til hensigt at understøtte fællesskabet i lokalmiljøet, mens medborger- og foreningshuse grundet Covid-19 må holde lukket.

   

   

  Støtte bevilget: 100.000 DKK
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
  Aktiviteter i Roskilde
 • Børns Voksenvenner Roskilde

  Støtte til lokalafdelingens faste aktiviteter for børn fra ressource-svage familier, der normalt dækkes af et årligt loppemarked og årets Roskilde Festival. Begge blev i år aflyst grundet Covid-19.

  Støtte bevilget: 30.000 DKK
  Driftsstøtte
  Aktiviteter i Roskilde
 • INSP!

  Driftsstøtte og dækning af kapacitetsomkostninger med henblik på at opretholde foreningens socialt inkluderende aktiviteter, der skaber fællesskab i Roskildes lokalområde.

  Støtte bevilget: 300.971 DKK.
  Driftsstøtte
  Aktiviteter i Roskilde
 • Roskilde Garden

  Støtte til aktiviteter og udgifter i forbindelse med korpsets deltagelse i DM for bygarder samt afholdelse af visse af foreningens øvrige aktiviteter, der har stor betydning for drengene i korpset.

   

   

  Støtte bevilget: 87.325 DKK
  Driftsstøtte
  Aktiviteter i Roskilde
 • Sagnlandet Lejre

  Støtte til ekstra bemanding, digitale redskaber til formidling på afstand og øget rengøring, der skal sikre en forsvarlig genåbning for gæster ift. personafstand, gruppestørrelser, samt hygiejne og rengøring.

   

   

  Støtte bevilget: 497.000 DKK
  Nyt tiltag i relation til Covid-19
  Aktiviteter i Roskilde