Livet som ung pårørende

Liljeborgfonden støtter et ca. 30 måneder langt Ph.d.-projekt om, hvordan man kan hjælpe unge med en syg forælder til at deltage mere i ungdomslivet.

Liljeborgfonden har valgt at støtte et forskningsprojekt i tilknytning til et tidligere støttet projekt om hjælp til unge, hvis forældre er kronisk eller terminalt syge. Projektet foregår i regi af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan de unge bedst kan trives og deltage i ungdomslivet, selvom de har en alvorligt syg forælder.

Ét af de konkrete udbytter af projektet, som fonden støtter med knap 900.000 kr., er udarbejdelsen af en strategi for den praktiske indsats, som efterfølgende kan iværksættes af organisationen Børn, Unge & Sorg, der er partner i projektet.

Første skridt i projektet handler om at interviewe de unge for at forstå deres oplevelse af situationen og de behov, de står med i forhold til netværkets og omgivelsernes håndtering af den unges svære situation. Desuden skal projektet kortlægge de eksisterende tilbud og undersøge, i hvor høj grad de unge deltager i et normalt ungdomsliv. Et andet formål ved projektet er at forsøge at finde fællestræk blandt de unge, der uden formel støtte alligevel formår at engagere sig i ungdomslivet.

Al den indsamlede viden skal bruges i forbindelse med et pilotstudie med 20 unge, så man kan teste, om strategien formår at bidrage til at styrke de unge og give dem bedre muligheder for at deltage og have et ungdomsliv, der tilnærmelsesvis minder om livet for unge, der ikke har nære pårørende med alvorlig sygdom.

Go to Top