Kan jeg ansøge?

Der er formuleret en række kriterier, som skal være opfyldt for, at du kan søge Liljeborgfonden om støtte. Du kan se kriterierne her.

MIT PROJEKT HANDLER ENTEN OM:

  • A) Udsatte børn og unges forhold

  • B) Mødre og børns forhold

  • C) Kulturelle aktiviteter i Roskilde-området

DESUDEN SKAL DISSE KRITERIER VÆRE OPFYLDT:

  • Jeg repræsenterer en organisation og søger ikke som enkeltperson

  • Det samlede finansieringsbehov for det projekt, jeg ansøger om støtte til, er mindst 100.000 kr.

  • Jeg søger om støtte til udvikling og ikke til drift