Formål

Liljeborgfonden er en erhvervsdrivende fond. Fonden har to primære formål: Filantropiske aktiviteter med udgangspunkt i Fondens fundats og formål samt ejer- og investeringsaktiviteter placeret i datterselskabet Liljeborgfonden Holding.

Fonden, der er stiftet af Winnie Liljeborg, støtter tre almennyttige eller almenvelgørende formål, hvoraf de to første er nært beslægtede. Det drejer sig om:

  • Hjælp til børn og unge, der er udsatte, eller på andre måder lever under vanskelige vilkår, så de får mulighed for at trives bedre socialt-, sundheds- og uddannelsesmæssigt og får bedre muligheder i livet.
  • Hjælp til mødre og børn, der har brug for hjælp og er udsatte.

Ved at bidrage med ekstra hjælp og opmærksomhed, effektivt og i tide, stræber Fonden efter at gøre en betydelig og varig forskel.

Formålet med Fondens arbejde er altså at skabe nye muligheder og åbne nye døre i situationer, hvor mulighederne ikke er så mange. Gennem det arbejde ønsker Winnie Liljeborg og Liljeborgfonden at levere et markant bidrag indenfor et vigtigt område og til gavn for en gruppe sårbare mennesker.

Fonden støtter desuden kulturelle og almennyttige aktiviteter i Roskilde og omegn ud fra et ønske om, at Roskilde forsat kan udvikle sig og udgøre rammen for gode oplevelser, både for byen beboere og for dens gæster.

Liljeborgfondens strategi tager udgangspunkt i Fondens fundats og omsætter fundatsens overordnede formål i mere konkrete og fokuserede indsatsområder.

Du kan se Liljeborgfondens fundats her.