Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner

Indhentning af viden om Børns Voksenvenners Projekt Storebror/Storesøster, som Fonden allerede støtter.

Fonden har bevilget midler til en ekstern kvalitativ undersøgelse, der skal indhente viden om effekten af Storebror/Storesøster-indsatsen, som Fonden allerede støtter.

Storebror/Storesøster-indsatsen har til formål er at udbygge det primære sociale netværk for ensomme børn og unge mellem 11-15 år, som har spinkle netværk og sårbare familierelationer. Den kvalitative undersøgelse skal generere viden om Storebror/Storesøster-indsatsen med det formål at dokumentere, hvilken forskel en storebror eller -søster gør for det enkelte barn og herunder skabe viden om, hvordan aktiviteterne understøtter relationerne.

Undersøgelsen har et kvalitativt design, der gennem observationer og interviews med både nuværende og tidligere relationer skal sikre en dybdegående viden om relationer, dynamikker og samspil i venskaberne. Undersøgelsen skal udføres af Pluss Leadership.

Projektet skal være med til at styrke Børns Voksenvenners analytiske tilgang og viden om indsatsen, således at der kan justeres, hvis den erhvervede viden viser et behov herfor, så indsatsen kan tilrettelægges bedst muligt for de sårbare børn, den er til for. Derudover kan den være med til at sikre evidens på den forskel Storebror/Storesøster-indsatsen gør.

Go to Top