Fri af Misbrug

Fri af Misbrug

Liljeborgfonden støtter projekt, der skal være med til at opspore mødre med en misbrugende partner i tide.

Fri af Misbrug har fået en bevilling til det 1-årige pilotprojekt ’Graviditet og barsel fri af misbrug’. Formålet er at opspore gravide og mødre med børn mellem 0-3 år med en misbrugende partner i tide og hjælpe dem videre for at sikre deres børn de bedst mulige levevilkår.

Der er allerede en del tilbud til sårbare gravide og mødre og mere specifikt i forhold til selve misbrugsproblematikken. Udfordringen er at finde kvinderne, da det er sårbart at stå frem. På den måde rammer Fri af Misbrugs projekt ned et sted mellem de eksisterende indsatser på misbrugs- og børneområdet. Med deres opsporing og rådgivningsforløb kan de være det manglende led, der bygger bro mellem sårbare gravide og nybagte mødre og de forskellige offentlige og private tilbud.

Projektet er interessant, da der er brug for en tidlig indsats i forhold til opsporing af mødre og at kunne tilbyde dem et sted, hvor de kan henvende sig anonymt og modtage professionel rådgivning og viden om, hvor de kan få yderligere hjælp, så deres børn kan få en tryg og kærlig opvækst.

Go to Top