Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Liljeborgfonden støtter indsats til familier ramt af psykisk sygdom med børn i alderen 0-2 år.

Liljeborgfonden støtter ’Via Family 2.0’, som er et 5-årigt projekt hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center hos Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet er i et randomiseret studie at afprøve en tværfaglig og forebyggende indsats målrettet 680 familier med børn i alderen 0-17 år, hvor en af forældrene har været i behandling for psykisk sygdom, og undersøge effekten herfor. Den del af indsatsen, som Fonden støtter, er målrettet en tidlig indsats til familier med børn i alderen 0-2 år.

Projektet, der bygger på et tidligere pilotprojekt fra 2017-2021 med signifikante resultater, har fokus på hele familien og skal bidrage til afstigmatisering af psykisk sygdom i familier – en overset gruppe i vores samfund, selvom mange års forskning har vist, at børnene er sårbare og i stærkt forhøjet risiko for at selv at udvikle psykisk sygdom.

Projektet afprøver en familiebaseret teamindsats, som skal hjælpe med at fremme det gode forældreskab og sikre den rette omsorg og stimulation til barnet i hverdagen. På den måde arbejdes der målrettet med forældrene for derigennem at kunne gøre en tidlig og væsentlig forskel for en gruppe sårbare børn, således at de sikres det bedst mulige fundament for deres videre opvækst og trivsel.

Go to Top