Mødrehjælpens rådgivningstjeneste

Hjælp og støtte til udsatte enlige mødre, gravide og børnefamilier via Mødrehjælpens rådgivningstjeneste.

Liljeborgfonden støtter rådgivningstjenesten ’Holdepunkt’ med aflønning af en ekstra rådgiver for at afhjælpe det øgede pres, ’Holdepunkt’ har oplevet i kølvandet på covid-19.

Med midlerne kan Mødrehjælpen fortsat yde den ønskede hjælp og støtte og dermed gøre en forskel for udsatte børn og unges trivsel, herunder særligt dem, der er udsat for fysisk og psykisk vold.

Go to Top