Bryd Tavsheden

Rådgivningsforløb hos Bryd Tavsheden for voldsudsatte børn og unges trivsel.

UngForum gør en vigtig og afgørende forskel for nogle af de børn og unge, som har været allerhårdest ramt af coronakrisens delvise nedlukninger.

Liljeborgfonden støtter derfor opstart af tre nye UngForum rådgivningsforløb hos Bryd Tavsheden for voldsudsatte børn og unges trivsel., der gør en vigtig og afgørende forskel for børn og unge, der lever med vold.

Go to Top