Kortlægning af tilbud til sårbare gravide og nybagte mødre

Kortlægningen skal føje viden til området og bidrage til planlægningen af fremtidige indsatser målrettet usynligt sårbare gravide og deres familier.

Liljeborgfonden har tidligere støttet to projekter, der sammen skulle afprøve og evaluere to værktøjer, der skulle screene for depression og usynlige psykosociale sårbarheder hos gravide.

Projektet ”National kortlægning af tilbud til gravide med psykosociale sårbarheder” skal kortlægge de eksisterende tilbud til de identificerede kvinder i svangreomsorgen. Projektet skal afdække tilbud i kommuner, hos relevante NGO’er samt regionale tilbud knyttet til fødeafdelingerne, så det bliver tydeligt, hvorvidt de eksisterende indsatser har den ønskede effekt og synliggøre, hvilke indsatser der mangler, for at favne de sårbarheder, der er identificeret hos gruppen af usynligt sårbare mødre og gravide. Dette så de kan få den fornødne hjælp og støtte i en tid, der er vigtig for barnets udvikling.

Kortlægningen vil munde ud i en rapport, hvis resultater vil blive præsenteret på et webinar for relevante fagpersoner og offentlige aktører på tværs af sektorerne.

Med kortlægningen ønsker Liljeborgfonden at bidrage til det felt, vi arbejder i og få mere viden om, hvordan vi bedst kan hjælpe usynligt sårbare gravide og mødre med at håndtere det, de har med sig, for derved at sikre det bedst mulige fundament for barnets videre opvækst og trivsel.

Go to Top