L.A. Rings atelier i Roskilde

L. A. Rings atelier blev købt og nænsomt istandsat og er nu åbent for besøgende.

I sommeren 2014 modtog Winnie Liljeborg en henvendelse om maleren L.A. Rings atelier i Roskilde, der stod foran et salg og efterfølgende nedrivning. En gruppe engagerede lokale borgere gik sammen og stiftede en forening for at redde huset, men projektet afhang af, at det kunne lykkes at finde den nødvendige finansiering.

Winnie Liljeborg og Liljeborg-koncernen besluttede at støtte projektet. Det lille, meget karakteristiske og atmosfærefyldte hus, hvor L.A. Ring sent i livet arbejdede med sine billeder, blev købt og nænsomt renoveret. I sommeren 2017 blev huset indviet som besøgscenter, hvor gæsterne i dag kan få et ganske særligt indblik i malerens liv og arbejde.

L.A. Ring havde et særligt forhold til Roskilde og boede i byen i de sidste 10 år af sit liv. Hans mest berømte værk, der i 2006 blev indlemmet i Den Danske Kulturkanon, bærer titlen Sommerdag ved Roskilde Fjord.

Go to Top