Usynlig sårbar

Projektet Usynlig sårbar skal hjælpe til tidligt at identificere mødre, der risikerer at opleve en usikker tilknytning til deres lille, nye barn.

Liljeborgfonden har bevilget støtte til projektet Usynlig sårbar, hvis formål er at styrke tilknytningen mellem psykisk sårbare mødre og deres nyfødte børn. En utryg tilknytning kan have alvorlige konsekvenser for barnets opvækst og trivsel, også senere i livet.

Projektets første fase er et opsporingsværktøj, som skal identificere de potentielt psykisk sårbare mødre (og deres partnere), fordi det med en tidlig indsats er muligt at bremse udviklingen af psykologiske og socioøkonomiske problemer i familien.

På længere sigt er det tanken, at Københavns Professionshøjskole, der står bag projektet, kan udvikle støtteforanstaltninger for de psykisk sårbare mødre, som kan mindske risikoen for utryg tilknytning.

Efter første fase vil der være indhentet viden om problemets udbredelse, og man vil have udviklet værktøjer, som forhåbentlig kan finde anvendelse over hele landet.

Usynlig sårbar er blevet til blandt andet i samarbejde med TUBA, der hjælper unge, som er vokset op i hjem med misbrug.

Go to Top