Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter

Liljeborgfonden støtter pilotprojekt, der skal implementere og evaluere nyt familie- og gruppeterapitilbud til børn og deres familier efter tabet af en forælder.

Liljeborgfonden har bevilget støtte til Det Nationale Sorgcenter, som i et pilotprojekt skal implementere og evaluere Børn, Unge & Sorgs nye familie- og gruppeterapitilbud til 7 til 14-årige børn og deres familier efter tabet af en forælder. Det fireårige projekt skal understøtte børnene og familiens tilpasning til livet uden afdøde.

Projektet bygger på et forudgående effektstudie af et tidligere tilbud til børn og unge, som har mistet en forælder. Studiet viste signifikant effekt for unge voksne i alderen 20-28 år, men kunne ikke vise samme effekt på tilbuddet til børn. Sorgcenteret har derfor med afsæt i deres kliniske erfaring og i samarbejde med en international forsker revideret deres metode, så den indeholder et mere familieorienteret fokus og dermed ikke kun har fokus på børnene, men også på den efterladte forælder, der kan være i en kompliceret sorgreaktion.

Når børn mister en forælder, kommer de i øget risiko for fysisk, psykisk og sociale udfordringer både ift. deres børneliv og deres voksenliv. Denne indsats kan gøre en vigtig forskel for børn og deres familier i sorg og sætte tidligt ind i en sårbar periode af børnenes liv, så sorgen ikke mærker dem på ødelæggende vis for resten af livet.

Go to Top