Hjælp til børn med spinkelt netværk

Liljeborgfonden støtter organisationen Børns Voksenvenners Projekt Storebror – Storesøster.

Organisationen Børns Voksenvenner har udviklet et projekt, der skal give ensomme og udsatte børn og unge fra 11-15 år et stærkere socialt netværk gennem venskaber med frivillige, ressourcestærke unge voksne. Projektet har kørt som et vellykket pilotprojekt i Nordjylland, og Børns Voksenvenner har søgt Liljeborgfonden om støtte til at implementere og forankre indsatsen flere steder i landet.

De unge voksne screenes og uddannes grundigt af Børns Voksenvenner, inden de matches med børnene. Udover relationen mellem barnet og den unge voksne afholder organisationen også fælles arrangementer, så barnet får mulighed for at etablere flere relationer og mod på at deltage i aktiviteter.

Målgruppen er børn, der af forskellige årsager har et spinkelt socialt netværk. Det kan for eksempel være fordi forældrene er blevet skilt, eller fordi de har mistet en mor eller far. Relationen til den unge, ressourcestærke voksne er værdifuld for børnene og giver langt bedre muligheder for at etablere andre relationer.

Projektet er også interessant for Liljeborgfonden, fordi det knytter an til flere af Fondens i forvejen støttede projekter, så organisationerne potentielt kan inspirere og lære af hinanden.

Go to Top