Julemærkefonden - Udvidet opfølgning

Indsatsen skal sikre langtidseffekten af de positive forandringer, som børn og deres familier får med, efter barnets ophold på Julemærkehjem.

Julemærkehjemmenes mål er at skabe positive forandringer for det enkelte barn og dets familie.

For at sikre fastholdelsen af de nye kompetencer og vaner, som børnene opnår på Julemærkehjemmene, ønsker Julemærkefonden at styrke opfølgningen af børnene efter deres ophold på Julemærkehjem.

Opfølgningen skal bygge bro mellem barnet, familien og nærmiljøet og gøre overgangen fra opholdet til hjemkomsten i familien så god som mulig. Samtidig skal den hjælpe familien til at fastholde og videreudvikle barnets gode livsstilsvaner og trivsel.

Liljeborgfonden har støttet indsatsen, så den udvidede opfølgning på Julemærkehjemmene kan styrkes, implementeres og driftes på tre af de fem Julemærkehjem i projektperioden. De to sidste Julemærkehjem vil i projektperioden fungere som evalueringskontrolgruppe, så der kan gennemføres en kvalitativ og kvantitativ evidensevaluering af indsatsen. Hvis evalueringen viser de forventede resultater, vil den danne grundlag for implementeringen af indsatsen på de sidste to Julemærkehjem.

Med indsatsen kan den udvidede opfølgning dermed blive en integreret del af brobygningen på alle fem Julemærkehjem fra 2027, for at understøtte, at børnenes positive resultater varer ved.

Go to Top