Fri af Misbrug

Liljeborgfonden støtter i samarbejde med Ole Kirk’s Fond kapacitetsopbygning af Fri af Misbrug som organisation for at sikre, at endnu flere småbørnsfamilier med misbrug kan få hjælp.

Der er behov for nye metoder, når det handler om at finde frem til de småbørnsfamilier, hvor misbrug er en del af hverdagen, da familierne ofte skjuler misbruget og derfor ikke rækker ud til de eksisterende behandlings- og støttetilbud.

Fri af Misbrug arbejder systematisk med tidlig opsporing af gravide og småbørnsfamilier med tilbud om rådgivning og brobygning til de eksisterende tilbud med henblik på at bidrage til, at børnene i de misbrugsramte familier kan få en tryg opvækst.

Projektet skal være med til at kapacitetsopbygge Fri af Misbrug og konsolidere dem som bæredygtig organisation, for at sikre opsporing af langt flere småbørnsfamilier end tilfældet er i dag. Den tidlige opsporing er afgørende, da den kan være med til at forebygge en lang række, negative konsekvenser for børnene, der ellers kan koste dyrt, både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

Go to Top