Det første skridt

Liljeborgfonden støtter projekt, der skal afprøve og evaluere nyt screeningsværktøj for psykosociale sårbarheder hos gravide.

Liljeborgfonden støtter forskningsprojektet ’Det første skridt’, der skal afprøve og evaluere et nyt screeningsværktøj for depression og psykosociale sårbarheder hos mødre i Danmark.

Projektet har fokus på samme målgruppe som projektet ’Usynlig Sårbar’, der skal hjælpe til tidligt at identificere mødre, der risikerer at opleve en usikker tilknytning til deres nyfødte barn.

Fonden har valgt at støtte projektet, så de to projekter kan samarbejde og være med til at generere ny og bredere viden om målgruppens udfordringer og behov, for på den måde at føje vigtig viden til området til nytte for fremtidig planlægning og organisering af svangreomsorgen ift. at forbedre indsatsen for sårbare gravide og deres familier.

Go to Top