Nationalt krisecenter for børn og unge

Liljeborgfonden støtter projekt, der skal være med til at sikre et bæredygtigt og permanent nationalt krisecenter for børn og unge.

Liljeborgfonden har bevilget støttet til et projekt hos Joannahuset, der fremadrettet skal udgøre grundlaget for at fremtidssikre Joannahuset som et permanent nationalt krisecenter, hvor børn og unge selvstændigt kan henvende sig, når de har brug for akut beskyttelse og husly, rådgivning og retshjælp.

Projektet skal være med til at skabe et stærkt og bæredygtigt koncept for Joannahuset og dets organisering, så de også i fremtiden kan løse deres kerneopgave optimalt.

Derudover skal der etableres instanser, der kan være med til at sikre indsamling og forankring af viden om kriseramte børn. Dels via etablering af Joannaakademiet, der skal fungere som et åbent og aktivt lærings- og vidensmiljø, der skal opsamle og generere viden om børn i krise i tæt samarbejde med børnene selv og andre relevante aktører. Dels via etablering og udvikling af Joannarådet, som skal fungere som et rådgivende organ, der skal sikre, at børn og unge kan påvirke og få indflydelse på Joannahuset, så det altid understøtter de behov og ønsker, som børn og unge i vanskelige situationer oplever.

Projektet er interessant for Fonden, idet der ikke findes lignende tilbud til målgruppen. Samtidig muliggør vidensbenet i projektet, at den indsamlede viden vil kunne føres direkte tilbage til praksis i Joannahuset og være med til at løfte Joannahuset rent fagligt, øge kendskabet til huset og dets samspil med omverdenen samt genere ny viden om børn og unge i krise.

Go to Top