Bog om Sigrid Ring

Liljeborgfonden støtter L.A. Rings Venner til publikation af en bog om kunstneren Sigrid Rings akvareller.

L.A. Rings Venner har modtaget støtte til at udgive en bog om kunstneren Sigrid Ring, som var hustru til maleren L.A. Ring. Sigrid Ring var igennem hele sit liv optaget af planter, og som ung arbejdede hun som malerdame på Kählers Fabrik i Næstved.

Udgivelsen om Sigrid Ring skal bidrage til at sætte fokus på en glemt og overset kvindelig kunstner herhjemme idet Sigrid Rings historie endnu ikke er blevet udfoldet i en selvstændig udgivelse. Udgivelsen er derfor interessant for Liljeborgfonden, eftersom Sigrid Rings kunstneriske arbejde er et ubeskrevet kapitel i dansk kunsthistorie, og en stor del af hendes akvareller aldrig tidligere har været publiceret.

Fonden har ligeledes vurderet, at bogen kan være et positivt bidrag til besøgende på L.A. Rings atelier i Roskilde, som Fonden har finansieret renoveringen af.

Go to Top