Haver til Maver

Haver til Maver

Liljeborgfonden støtter opstart af skolehaver på Møllegaard i Roskilde.

Liljeborgfonden har bevilget midler til Haver til Maver, så de kan starte skolehaver op i Veddelev i Roskilde fra maj 2022.

Her skal børn fra minimum otte 4. og 5. klasser fra skoler i Roskilde Kommune sammen med Haver til Mavers gartnere, kokke og landmænd opleve skolen på en ny måde med himmelhøjt til loftet og få større fortrolighed med madens vej fra jord til bord til jord.

Haver til Maver har fokus på at styrke børn og unges mentale sundhed gennem fællesskabsoplevelser og læring i natur, havedyrkning og madlavning. Haver til Maver styrker elevernes oplevelse af at være en del af et positivt og stærkt børnefællesskab til gavn for børnenes trivsel.

Forløbene skal løbende evalueres af forældre og fagpersoner for at indhente viden om deres oplevelse af projektet, men også for at sikre at Haver til Maver løbende kan optimere deres forløb i forhold til Fondens målgrupper og på sigt få endnu flere klasser med.

Go to Top