Bedre skoletrivsel med Julemærkefonden

Projektet skal skabe trygge og positive klassefællesskaber i de klasser, børnene på julemærkehjemmene går i, så både de og deres klassekammerater kan trives og blive gladere for at gå i skole.

Liljeborgfonden støttede sidste år første del af projektet ”Bedre skoletrivsel for børn og unge på Julemærkehjem”, der skulle afdække eksisterende og generere ny viden om børn og unges behov for understøttende indsatser i forbindelse med deres ophold på Julemærkehjem. Projektet skulle udvikle, teste og evaluere prototyper på nye indsatser i udvalgte skoler.

I anden del af projektet skal disse prototyper systematisk afprøves i et samlet koncept og sammenhængende forløb, hvor barnet, som er på Julemærkehjem, og dets hjemskolelærer tester alle indsatser i forbindelse med et ophold. Der skal arbejdes med fællesskab og trivsel både på Julemærkehjem og i hjemskoler, da positive fællesskaber er afgørende for et barns udvikling og trivsel. På den måde skabes der en rød tråd og genkendelighed for barnet – og som også er til gavn for det brede fællesskab i hjemskoleklasserne.

Julemærkefondens mål er at skabe positive forandringer for det enkelte barn og dets familie. For at sikre, at de nye kompetencer og vaner følger med hjem, er det afgørende med en god overgang fra Julemærkehjemmet til barnets familie og skole, så de positive forandringer får de bedste betingelser for at vare ved.

Indsatsen kan efter projektperioden forankres og integreres i Julemærkehjemmenes nuværende indsats og samarbejde omkring barnet og hjemklassen. På den måde kan overgangen og trivslen bedres for de godt 950 børn som årligt er på Julemærkehjem og deres klassekammerater i hjemskolerne.

Go to Top