Forælder Fonden

Forælder Fonden

Liljeborgfonden støtter to projekter, der dels skal gøre det muligt at tilbyde flere og længerevarende rådgivnings- og støttetilbud til enlige forældre, dels skabe målrettet dokumentation og viden på tværs af Forælder Fondens indsatser.

Liljeborgfonden har bevilget støtte til to projekter hos Forælder Fonden. Det ene skal under titlen ’Vejen til livsmestring’ forankre og udvikle Forælder Fondens rådgivnings- og frivilligtilbud. Projektet tager afsæt i et stigende antal henvendelser fra enlige forældre samt ønsket om at efterkomme et øget behov for længerevarende rådgivning og samtaleforløb.

Det andet projekt skal under titlen ’Viden til livsmestring’ skabe målrettet dokumentation og viden på tværs af Forælder Fondens indsatser, og dermed understøtte organisationens evne til at spore og sikre at enlige forældre og deres børn modtager den rigtige hjælp.

Dataindsamlingen er således et centralt led i de fortsatte bestræbelser på at hjælpe familierne bedst muligt gennem Forælder Fondens rådgivning og frivilligaktiviteter. Samtidig er det et redskab til at øge organisationens viden om indsatsernes effekter og de afledte muligheder for at justere og udvikle dem fremadrettet. Alt sammen for at sikre de bedste vilkår for at løfte familierne og deres livsmestring.

Go to Top