Mentorbarn

Liljeborgfonden har valgt at støtte organisationen MENTORBARN i en to-årig periode, så anbragte børn i flere kommuner kan få gavn af organisationens arbejde.

Liljeborgfonden har besluttet at donere en betydelig sum til organisationen MENTORBARN. Organisationen arbejder for, at anbragte børn og unge får nærværende og ligeværdige relationer til frivillige mentorfamilier. Donationen fra Liljeborgfonden skal sikre, at MENTORBARNs arbejde kan udrulles til langt flere danske kommuner, at organisationen kan udvikles og drives i en to-årig periode, og at effekten af indsatsen kan blive grundigt dokumenteret.

Behovet for nære voksenrelationer er veldokumenteret gennem forskning, men børn, der er anbragt på børnehjem, giver i undersøgelser udtryk for, at de mangler og savner disse relationer. MENTORBARNs mission består derfor i at dække behovet, der har mange facetter, spændende fra lektiehjælp og social og kulturel dannelse til social støtte og den kærlighed og omsorg, som børn, der bor sammen med deres familier i langt højere grad modtager. Organisationen har hidtil haft stor succes med at hverve mentorfamilier uden brug af store kampagner.

MENTORBARN blev etableret for tre år siden, baseret på en erkendelse af den betydning, som stabile relationer til ressourcestærke voksne potentielt har for børns udvikling. Det behov dækkes i dag alt for sjældent hos anbragte børn, men med donationen fra Liljeborgfonden får MENTORBARN langt bedre muligheder for at sikre, at også anbragte børn får muligheden for at indgå i de værdifulde relationer. Organisationens tilbud er et supplement til kommunernes socialfaglige arbejde og foregår i tæt samarbejde mellem børn, familier, kommunerne og institutionernes ansatte.

Go to Top