Børns Vilkår og Julemærkefonden

Bedre skoletrivsel for børn og unge, der har været på Julemærkehjem.

Liljeborgfonden støtter første fase i et samskabelsesprojekt mellem Børns Vilkår og Julemærkefonden, der skal undersøge, hvordan de sikrer en bedre skoletrivsel for børn og unge, der har været på Julemærkehjem.

Julemærkehjemmene har i en årrække arbejdet på at skabe en stærkere overgang for børnene til hjemmemiljøet blandt andet ved at samarbejde med barnets skole, kommune og forældre samt civilsamfundsorganisationer i barnets nærområde. Men der er potentiale for at gøre mere. Formålet med projektet er at sikre den positive udvikling, som børn oplever på Julemærkehjem, og fortsat sikre de bedste betingelser for at den kan fortsætte.

Første faste i projektet ”Bedre skoletrivsel for børn og unge på Julemærkehjem” har derfor til formål at afdække eksisterende og generere ny viden om børn og unges behov for understøttende indsatser i forbindelse med deres ophold på Julemærkehjem og udvikle, teste og evaluere prototyper på nye indsatser i udvalgte skoler.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i børnenes perspektiv og inddrager perspektiver fra fagpersoner og omsorgspersoner, som har kontakt til børnene før, under og efter et ophold på Julemærkehjem.

Projektet vil generere vigtig viden, der kan danne rammen om en ny indsats, der kan være med til at skabe trygge og positive klassefællesskab i de klasser, børnene på julemærkehjemmene går i, så både de og deres klassekammerater kan trives og blive gladere for at gå i skole.

Go to Top