Måling på programmet til Liljeborgfondens indsatsdag

Julemærkehjemmet Liljeborg lagde rammerne for Liljeborgfondens årlige indsatsdag, hvor de støttede samarbejdsorganisationer og Fondens bestyrelse mødtes for sammen at lære om forandringsteori og måling af sociale indsatser.

I tråd med Liljeborgfondens strategiske fokus med at arbejde evidensbaseret og sikre et stærkt data- og vidensgrundlag, handlede Indsatsdagen i år om metoder til forandringsteori og måling af sociale indsatser – en grundsten for at kunne evaluere på indsatser og sikre, at de gør en forskel for målgrupperne. Det kom der mange inspirerende samtaler ud af, samtidig med at netværket blev styrket til flere fremtidige samarbejdsmuligheder på tværs af de inviterede samarbejdsorganisationer.

Indsatsdagen 2021
Julemærkehjemmet Liljeborg dannede rammerne for Indsatsdagen 2021.

Fokus på måling og effekt i det daglige arbejde
På dagen fik deltagerne en introduktion til forandringsteori efterfulgt af gruppearbejde på tværs af organisationer, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra fondsteamet. Her arbejdede grupperne med at udarbejde forandringsteori for en af de støttede indsatser og lave udkast til, hvordan man som organisation bedst kan sætte fokus på måling og effekt i det daglige arbejde. Noget, som størstedelen af organisationerne oplever, kan være svært at prioritere i en travl hverdag, hvor der er mere fokus på selve aktiviteten og at forbedre situationen for målgrupperne.

Inden dagen var omme, skulle alle grupper præsentere deres planer for, hvordan de helt konkret vil gribe måling af sociale indsatser an i hver deres valgte indsats.

Evalueringen fra dagen viser igen i år, at Fonden med Indsatsdagen formåede at sætte en tryg og uformel ramme, der tillod deltagerne at dele udfordringer og læring med hinanden.

På Indsatsdagen var der fokus på deling af erfaringer og udfordringer organisationerne imellem. Alle grupper arbejdede på en selvvalgt case, hvor de skulle udarbejde en konkret forandringsteori om den udvalgte indsats. Det kom der mange gode bud på. Alle illustreret på fineste vis af Jens Hage, der er professionel tegner og illustrator, til gruppernes afsluttende fremvisning.

Bedre hjælp til målgrupperne med måling
Årets tema til Indsatsdagen udspringer af et strategisk fokus på at arbejde evidensbaseret og ud fra et ønske om hele tiden af øge effekten af vores arbejde i Fonden og finde de bedst mulige måder til, hvordan vi som fond bedst kan dokumentere og understøtte det værdifulde arbejde, vores samarbejdsorganisationer udfører for målgrupperne.

”Indsatsdagen i år gav et indblik i, hvordan vi bedst måler effekten af sociale indsatser. Noget, som både organisationerne og vi som fond kan bringe i spil i vores bestræbelser på hele tiden at blive bedre til at dokumentere den forskel, de støttede indsatser gør for målgrupperne. På den baggrund bliver det lettere at finde et dokumenteret svar på, i hvor høj grad vores anstrengelser har en reel effekt på målgruppen,” siger bestyrelsesformand i Liljeborgfonden, Martin Høyer-Hansen.

Indsatsdagen er en årlig tilbagevende begivenhed, der afholdes for Liljeborgfondens samarbejdsorganisationer og Fondens bestyrelse. Det er anden gang, Liljeborgfonden afholder indsatsdag.

I 2020 var temaet partnerskaber, der satte fokus på, hvordan organisationerne bag indsatserne bedre kan bruge hinanden til at udveksle erfaringer, inspirere og lede efter synergier og mulige samarbejder på tværs af indsatserne. Du kan læse mere om Indsatsdagen 2020 her.