Liljeborgfondens indsatsdag – et ønske om partnerskaber

På Liljeborgfondens første indsatsdag bragte Fonden de støttede indsatser sammen, som arbejder med udsatte børn og mødre og børn. Det kom der værdifuld erfaringsudveksling ud af.

De indsatser, som Liljeborgfonden støtter, har meget at lære hinanden – og har masser af lyst til at gøre netop det. Det står klart efter Fondens første indsatsdag d. 14. september på Dyskærgaard ved Roskilde. Formålet med dagen var at bringe organisationerne bag indsatserne sammen for at lære hinanden at kende, udveksle erfaringer, inspirere og lede efter synergier og mulige samarbejder og partnerskaber.

Til det formål tog Indsatsdagens deltagere blandt andet del i en række mini-workshops med fokus på nogle områder, som de på forhånd havde identificeret som udfordrende og med potentiale til at kunne bidrage til større effekt af deres arbejde. Overskrifterne var Måling og dokumentation, Samskabelse og Public Affairs og kommunikation. Organisationerne oplever samlet set, at disse områder er uomgængelige, hvis man skal lykkes med indsatser og projekter, men de er også vanskelige. I nogen grad, måske især for de mindre organisationer, kan arbejdet med de valgte områder desuden opleves som om, at man stjæler tid fra det egentlige og vigtigste arbejde, nemlig det, der direkte forbedrer situationen for målgruppen.

Deltagerne bidrog engageret og med stor åbenhed til de livlige diskussioner under Indsatsdagens miniworkshops

Den nødvendige åbenhed

Evalueringen af dagen fortæller tydeligt, at deltagerne fik værdifulde indsigter med hjem. Det gælder både i kategorien ”tips & tricks” – altså mere lavpraktiske redskaber til håndtering af konkrete udfordringer – og mere overordnede ambitioner om at udfordre tingenes tilstand og, måske i fællesskab, bidrage til at flytte området i en bedre retning.

Flere deltagere har desuden fremhævet, at stemningen på dagen var meget tillidsfuld, at det lykkedes at etablere et rum, hvor der ikke var nogen kamp om opmærksomheden, men hvor alle delte erfaringer åbent – også om de ting, der lykkedes mindre godt. Det er vigtigt, fordi åbenheden er en forudsætning for, at organisationerne kan lære af hinanden.

Der var gode muligheder for erfaringsudveksling, også mere uformelt

Hele Liljeborgfondens bestyrelse deltog i Indsatsdagen, og det var også for bestyrelsesmedlemmerne en meget lærerig og positiv dag. Hensigten er, at Indsatsdagen skal være en årligt tilbagevende begivenhed, og der er ingen tvivl om, at Fonden fik masser af indsigt med hjem.

”Vi leder efter måder at øge effekten af vores arbejde på, ligesom organisationerne gør det. Det arbejde, organisationerne udfører, har en fantastisk værdifuld effekt for målgrupperne, og vi vil gerne, fra Fondens side, løbende undersøge, hvordan vi bedst muligt kan bidrage og understøtte det arbejde. Det oplever jeg, at Indsatsdagen i høj grad har bidraget til,” siger Fondens bestyrelsesformand, Martin Høyer-Hansen.

Se flere billeder fra Indsatsdagen her