Indsatsdag om Strategisk kommunikation og Fortalervirksomhed

Salen hos Mødrehjælpens Rådgivningshus i København satte en smuk ramme om Liljeborgfondens årlige indsatsdag for samarbejdsorganisationer og bestyrelse.

Årets tema var fortalervirksomhed og strategisk kommunikation, og igen i år faciliterede journalist Louise Wolff dagen. Sammen blev vi klogere på de muligheder og udfordringer, der er, når man som NGO vil sætte fokus på problematikker og løsninger over for politikere, fonde og andre aktører.

Der var fokus på fortalervirksomhed og strategisk kommunikation, da Liljeborgfonden mødtes med partnere til Indsatsdagen i Mødrehjælpens smukke rammer.

Fremtidens kommunikation
Dagen bød på fagligt oplæg ved fremtidsforsker Sofie Hvitved, der fortalte, hvordan AI kan bruges, når man vil forrest i opmærksomhedskøen. Derudover var der paneldebat og gruppedrøftelser mellem vores samarbejdsorganisationer om løsninger på de udfordringer, de hver især oplever.

Paneldebat om udfordringer og løsninger.

“Sammen blev vi klogere på, hvordan bl.a. kunstig intelligens kan hjælpe de mindre organisationer, der ikke har en stor kommunikationsafdeling i ryggen. Det er en fornøjelse at samle vores samarbejdsorganisationer til Indsatsdagen og opleve, hvordan udfordringer og erfaringer deles på tværs. Det er meningsfuldt og giver værdi – også for os i Fonden”, siger fondschef Dorthe Ploug Hansen.

Per Vers opsummerede dagen med en skarp og sjov rap.

Indsatsdagen er et årligt tilbagevendende arrangement. Du kan læse om sidste års Indsatsdag her.