Liljeborgfondens indsatsdag – fokus på samskabelse

Med M/S Sagafjord som smuk ramme afholdt Liljeborgfonden den 5. oktober den årlige indsatsdag for alle samarbejdsorganisationer. Dagens tema var samskabelse, herunder hvordan vi sammen kan skabe de bedste indsatser for vores målgrupper. 

Med journalist Louise Wolff som moderator tog Liljeborgfonden tråden op fra en af tematikkerne fra Liljeborgfondens arrangement på Folkemødet i sommer og satte samskabelse på dagsordenen. Dette for at få indsigt i, hvad samskabelse er, hvorfor det er godt, hvilke udfordringer, der kan være, og hvordan man kan løse dem. Alt sammen for at blive klogere på, hvordan vi sammen kan skabe de bedste indsatser for vores målgrupper.

Dagen havde fokus på samarbejdsorganisationernes praktiske erfaringer med samskabelse og bød på erfaringsudveksling mellem vores samarbejdsorganisationer, fagligt oplæg ved professor fra RUC, Jacob Torfing, og gruppedrøftelser om de gode løsninger, og hvilke udfordringer, man skal være obs på, hvis man vil samskabe.

Indsatsdagen 2022 - gruppefoto
M/S Sagafjord i Roskilde dannede rammerne for Indsatsdagen 2022, hvor der som altid var en god stemning med plads til samtaler på kryds og tværs med mulighed for at drage nytte af de synergier, der er på tværs af mange af indsatserne – ift. bl.a. målgruppe og metode og positive erfaringer med samskabelse.

Innovative projekter med samskabelse 

Indsatsdagen var en lærerig dag i trygge og uformelle rammer, hvor vi sammen kunne udforske, hvad der kan opnås med samskabelse, og hvor der var plads til at dele erfaringer og forskellige perspektiver.

Under dagens drøftelser kom der fokus på flere spændende perspektiver, herunder hvordan vi skaber rammerne for konstruktivt samarbejde med plads til kreativ idéudvikling og innovative løsninger i en samskabelsesproces. Forankringen af samskabte projekter kom også på dagsordenen, ligesom der blev sat fokus på, hvordan vi kan samskabe uden at give afkald på organisationens DNA, dvs. samskabe sig væk fra sin identitet.

“Indsatsdagen i år åbnede op for gode drøftelser og erkendelser ift. det at indgå i samskabelsesprocesser til fordel for Fondens målgrupper. Både hvordan det kan give plads til at drømme om innovative løsninger, men også at det kan være en ressourcekrævende proces. Noget som vi i Liljeborgfonden også er bevidste om. Der var mange gode drøftelser i løbet af dagen, som vi vil reflektere videre over internt i Fonden ift. vores fremtidige samarbejder og partnerskaber,” siger fondschef Dorthe Ploug Hansen.

Indsatsdagen 2022
Der var fokus på samskabelse og best practices, da Liljeborgfonden mødtes med partnere til Indsatsdagen på skibet Sagafjord.

Indsatsdagen er en årlig tilbagevende begivenhed, der afholdes for Liljeborgfondens samarbejdsorganisationer og Fondens bestyrelse. Det er tredje gang, Liljeborgfonden afholder indsatsdag. I 2021 var temaet forandringsteori og måling af sociale indsatser. Du kan læse mere om Indsatsdagen 2021 her.