Dialog om børn, unge og sårbare mødre på Folkemødet

Liljeborgfondens samarbejdsorganisationer var samlet på Folkemødet til en debat om brobygning og tværsektorielt samarbejde og børneinddragelse. Formålet var at løfte organisationerne, skabe større synlighed og rum til debat.  

På Folkemødet stillede Liljeborgfonden en fælles platform til rådighed for sine samarbejdsorganisationer. Formålet var at fremlægge forskellige perspektiver og sætte fokus på sociale problemstillinger i forhold til børn, unge og sårbare mødre. Dagens overordnede tematikker havde fokus på brobygning og tværsektorielt samarbejde på godt og ondt, samt børneinddragelse.

Med arrangementet ønskede Fonden at skabe synlighed om samarbejdsorganisationerne og løfte dem og deres indsatser og budskaber og give dem større synlighed i de offentlige systemer, i branchen, hos andre fonde og andre relevante aktører.

Folkemødet 2022
Barnet var i centrum på scenen til Folkemødet, hvor Liljeborgfonden havde sat en platform til rådighed for alle samarbejdsorganisationer. Det kom der mange tankevækkende debatter ud af i forhold til udfordringer og mulige bud på løsninger. 

Problemstillinger og løsninger til debat
Arrangementet tog udgangspunkt i organisationernes udfordringer og løsninger i forhold til de udvalgte tematikker og satte fokus på organisationernes vigtige arbejde og de problematikker, de hver især søger at løse. På scenen blev der drøftet udfordringer og givet inspiration til løsninger i en række spændende og tankevækkende debatter med aktiv deltagelse og dialog mellem de deltagende organisationer.

Liljeborgfondens samarbejdsorganisationer havde selv inviteret til eventet på Folkemødet den 16. juli 2022, hvor Liljeborgfonden havde sat scenen til en debat om Fondens indsatsområder. Klik for at se flere billeder.

”Vores samarbejdsorganisationer arbejder inden for områder, der rækker ind over hinanden. Med en fælles platform på Folkemødet fik vi mulighed for at sætte scenen til en debat om vores indsatsområder, hvor vores samarbejdsorganisationer hver især kunne sætte fokus på deres perspektiver og problemstillinger i en række paneldebatter og diskutere mulige løsninger. Derudover gav arrangementet organisationerne lejlighed til at komme i dialog med forskellige aktører og interessenter og udvide deres netværk,” siger projektleder i Liljeborgfonden Marie Signe Johansen.

Se hele programmet fra arrangementet på Folkemødet den 16. juni 2022.