Åbning af Joannahuset – Fondens første flagskibsprojekt

Den 15. april slog Joannahuset dørene op på deres nye adresse på Frederiksberg, for at fortsætte deres vigtige arbejde i større rammer til gavn for børn og unge i mistrivsel og krise.

Joannahuset er et døgnåbent krisecenter for børn og unge under 18 år, der hjælper børn og unge i krise med rådgivning, retshjælp og midlertidigt husly. Joannahuset åbnede dørene i sommeren 2020, oprindeligt på Christianshavn, men er siden vokset ud af deres lokaler.
Med Liljeborgfondens hjælp har Joannahuset fået mulighed for at flytte til Frederiksberg, hvor de får større og bedre rammer til deres vigtige arbejde til fordel for kriseramte børn og unge. Med kombinationen af varige, fysiske rammer og en social indsats, er Joannahuset Liljeborgfondens første flagskibsprojekt.

Indflytningen på den nye adresse på Kong Georgs Vej 21 blev fejret med en stemningsfuld åbningsreception den 12. april, der indledtes med hjertelige taler fra Joannahusets bestyrelsesformand, Peter Albæk, og leder Jette Wilhelmsen samt Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt.

“Nogle gange må man gøre ting, også selvom det er farligt. Ellers er man ikke et menneske, men bare en lille lort”.
Citatet er fra Astrid Lindgreens ’Brødrene Løvehjerte’ og blev sagt af borgmester Michael Vindfeldt, da han med afsæt i sin tale, sammen med børn, unge, personale og Winnie Liljeborg, klippede snoren og indviede det nye Joannahus på Frederiksberg. Hans reference var velanbragt, for Joannahuset er et nybrud, der med sit børnesyn udfordrer de eksisterende systemer – og som i sine første fire leveår har vist sig at være et sted knap 1000 børn og unge har haft brug for – også selvom vi alle ville ønske, at det ikke var sådan.

Forud for åbningen havde Liljeborgfonden i tæt samarbejde med Joannahuset og Liljeborg Aktieselskab haft en lang modnings- og programmeringsproces om, hvordan de nye rammer kunne bringes mest optimalt i spil i forhold til målgruppen og organisationen.

Liljeborgfonden ønsker med flagskibsprojektet at være med til at give Joannahuset økonomisk ro og optimale rammer og betingelser for at fokusere på kapacitetsopbygning og konsolidering, så de fortsat kan udføre og udvikle deres kerneopgave til gavn for målgruppen og i samarbejde med de øvrige aktører på området.

Tillykke til Joannahuset med de nye rammer og tak for at invitere forbi!

Liljeborgfondens flagskibsprojekter

Fonden identificerer, udvikler og implementerer minimum ét flagskibsprojekt i hver strategiperiode. Det overordnede formål med hvert flagskibsprojekt er at hjælpe Fondens målgrupper og den udvalgte organisation. Dette gøres ved at kombinere erfaringerne med udvikling af varige, fysiske rammer med en social indsats – til en samlet løsning af høj kvalitet.

Med nye rammer kan den pågældende organisations og målgruppes behov imødekommes, og organisationen gives optimale betingelser, herunder ro og overskud, til at fokusere på deres kerneopgave med at hjælpe deres målgrupper.