Evaluering af samarbejdet mellem Mentorbarn og Liljeborgfonden

Liljeborgfonden afsluttede i september 2021 sin første større bevilling og et 3-årigt samarbejde med organisationen Mentorbarn. Evaluering udført af analyse- og managementvirksomheden ’Pluss Leadership’ viser, at Fonden og Mentorbarn i vidt omfang er lykkedes med at indfri de forskellige mål i et samarbejde, der rækker langt ud over finansiel støtte.

Mentorbarn arbejder for, at børn, der er anbragt på børnehjem, får mulighed for at blive en integreret del af en ikke-betalt families hverdag. Samhørigheden med og fællesskabet i familien tilbyder mentorbarnet sociale kompetencer, som styrker dem og deres livsvilkår, så de kan komme godt videre i livet. Mentorbarn giver børn mulighed for at opleve nærværende, trygge, ligeværdige og ubetalte familierelationer. Mentorfamilierne er et supplement til kommunernes socialfaglige arbejde og fordrer et tæt samarbejde. Med det politiske tiltag Barnets lov 2020 er vilkårene herfor blevet betydeligt bedre.

Evaluering Mentorbarn
Anna med sin mentorfamilie på stranden i Aarhus. Foto: Teitur Larsen. Læs mere om Anna og hvordan det er at være mentorbarn.

Omfattende og ukonventionelt samarbejde

Formålet med Liljeborgfondens bevilling var at hjælpe flere børn på plads i en mentorfamilie og støtte Mentorbarn til at etablere sig som en professionel driftsorganisation, blandt andet med ny bestyrelse og opdateret ledelsesstruktur. Derudover har Liljeborgfonden støttet Mentorbarn i at opbygge en bæredygtig forretningsmodel samt kommunikere til organisationens omverden. På den måde var støtten langt mere omfattende end blot en finansiel bevilling.

Evalueringen havde fokus på resultaterne af og læringen fra det tætte og ukonventionelle partnerskab mellem Liljeborgfonden og Mentorbarn. Som afspejlet i evalueringen, så er Fonden og Mentorbarn i vidt omfang lykkedes med at indfri de forskellige mål. Dette på trods af forskellige væsentlige og uforudsete udfordringer, herunder covid-19, i løbet af projektperioden, der bl.a. medførte forsinkelse både i indgåelse af kommuneaftaler og ift. at få børn i mentorforløb.

Professionel driftsorganisation

Efter det 3-årige samarbejde med Fonden har Pluss vurderet, at Mentorbarn er lykkedes med at etablere en professionel driftsorganisation, herunder udviklet kontraktformater og betalingsrater, der er forudsætninger for en evt. selvbærende økonomi. Mentorbarns offentlige finansiering og indskrivning i Barnets Lov vurderes heller ikke at have været muligt uden samarbejdet med Liljeborgfonden.

I dag har Mentorbarn opnået 12 kommuneaftaler (målet var 10 ved starten af samarbejdet), og fået 17 børn i et mentorforløb. Planen er, at endnu flere børn skal i et forløb. Pluss vurderer, at det er realistisk at nå 40 børn inden for 1-1½ år, hvilket også var målsætningen ved samarbejdets start – et vigtigt mål at have for øje, eftersom foreløbige evalueringer af indsatsen gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd ’VIVE’ peger på, at indsatsen har positive virkninger for de involverede børn og unge.

Endnu flere anbragte børn og unge i mentorforløb

Både Liljeborgfonden og Mentorbarn er stolte af de resultater, der er opnået under samarbejdet. Fonden er stolt af at have været med til at hjælpe Mentorbarn på vej som organisation, således at endnu flere anbragte børn og unge kan få mulighed for at indtræde i en mentorfamilie.

Det er Pluss’ vurdering, at det samarbejde, der har været mellem Liljeborgfonden og Mentorbarn er unikt, og at det har været afgørende for Mentorbarn at få en risikovillig fond ind som partner til at hjælpe i opbygningen af organisationen og indsatsen. Det har været en spændende og lærerig proces med lektier, som både Liljeborgfonden og Mentorbarn tager med i deres videre arbejde.

Liljeborgfonden bakker fortsat op om Mentorbarns mission og vil følge Mentorbarns videre udvikling.