Liljeborgfondens ekstraordinære coronapulje

Der var stor interesse for Liljeborgfondens coronapulje, og 29 projekter modtog støtte.

Fonden afsatte i foråret 8 mio. kr. til corona-relaterede projekter indenfor Fondens tre uddelingsområder, udsatte børn og unge, udsatte mødre med mindre børn og almennyttige og kulturelle formål i Roskilde. De udsatte grupper, som Fonden søger at hjælpe, har været under et særligt pres på grund af krisen, hvor i forvejen vanskelige situationer let risikerer at udvikle sig i en værre retning.

Fonden modtog i alt 115 ansøgninger om lidt mere end 26 mio. kr., og 29 ansøgninger blev imødekommet.

”Trods kort varsel og en kort ansøgningsperiode var interessen for puljen meget stor. Det bestyrker bestyrelsen i vores oplevelse af, at krisen ramte i forvejen udsatte grupper hårdt. På baggrund af de mange ansøgninger vurderer vi, at det var den rigtige beslutning med en ekstra indsats i en ekstraordinær situation,” siger Fondens bestyrelsesformand, Martin Høyer-Hansen.

Børns Voksenvenner er blandt de organisationer, der har fået støtte fra Liljeborgfondens ekstraordinære coronapulje.

Også støtte til drift

Puljen kunne både søges til nye indsatser, til udvidelse af eksisterende indsatser, hvis organisationerne oplevede øget efterspørgsel, og endelig til drift. Fonden valgte at give mulighed for driftsstøtte, fordi de organisationer, der arbejder til gavn for Fondens målgrupper, også oplever vanskeligere betingelser, at det er sværere at skaffe midler til arbejdet m.v. Ansøgningerne fordeler sig over de tre områder, og en række af de ansøgninger, der vedrører driftsstøtte, begrundes i de svære vilkår, som krisen medfører for organisationerne.

”De sundhedsfaglige krav, vanskeligere fundraising, for eksempel fordi arrangementer blev aflyst, større efterspørgsel efter hjælp og større udfordringer hos dem, der skulle hjælpes, betød til sammen meget vanskelige betingelser for disse, helt centrale organisationer,” siger Martin Høyer-Hansen.

Organisationer der har fået støtte