Mental styrketræning til socialt udsatte børn og unge

Liljeborgfonden støtter over en periode på to et halvt år organisationen Projekt S, der hjælper børn med at få bedre selvværd og mere livstilfredshed.

Liljeborgfonden har valgt at støtte organisationen PROJEKT S med 3,7 mio. kr. over en to et halvt årig periode. Organisationen, der har eksisteret i København siden 2015, har som vision, at mental sundhed bliver ligestillet med fysisk sundhed, og at arbejdet med at sikre og udvikle børns og unges selvværd bliver en naturlig del af hverdagen. Donationen fra Liljeborgfonden skal sikre, at langt flere børn får gavn af de fritidsforløb, som PROJEKT S tilbyder. Tilbuddet skal desuden rulles ud i flere kommuner, og organisationen skal styrkes.Formålet med arbejdet i PROJEKT S er, at børn og unge lærer at stå ved sig selv, styrkes i at mærke egne grænser og nyde livet. Det er et særdeles aktuelt problemkompleks, fordi så mange unge i dag rammes af stress, angst og depression.
Mere end 2000 børn har deltaget i PROJEKT S’ fritidsforløb og skoleworkshops siden organisationens start, og mere end 85 pct. af børnene oplever, ifølge før- og eftermålinger, bedre selvværd og livstilfredshed efter at have været en del af PROJEKT S.

I dag har ca. hver tredje pige og hver femte dreng i de store skoleklasser mindst ét psykisk symptom dagligt i form af nedtrykthed, nervøsitet eller søvnbesvær, ifølge Statens Institut for Folkesundhed. PROJEKT S, hvis fritidsforløb og workshops faciliteres af frivillige undervisere, arbejder med blandede socioøkonomiske grupper i bestræbelserne på at skabe de bedst mulige betingelser for udviklingen af selvværd hos de deltagende børn og unge. Forløbene har fokus på at styrke deltagernes selvtillid, selvværd, sundhed og styrke og arbejder med dialog, refleksion og simple øvelser.

Liljeborgfonden støttede, over sommeren 2019, et tre måneders pilotprojekt mellem PROJEKT S og Julemærkehjemmet Liljeborg, der pegede på store muligheder i PROJEKT S som en del af den udvidede opfølgning efter et ophold på julemærkehjem. Dét samarbejde får PROJEKT S og Julemærkefonden nu mulighed for at styrke og udvide i kraft af Liljeborgfondens donation.

Go to Top