Støtte til nyt adgangssystem, så centerets brugere kan komme ind, selvom personalet arbejder hjemme. Derudover støtte til computere til kvindernes video-møder med bl.a. sags-behandlere og advokater, samt et bedre opdelt og hyggeligere udemiljø for centerets kvinder og børn.

Go to Top