Støtte til reetablering af centerets gårdhave for at imødekomme myndighedernes anbefalinger om afstand og sikre udendørs aktiviteter, der bedst muligt understøtter brugeres trivsel og udvikling.

Go to Top