Open Call Til Roskilde-Området

Liljeborgfonden afholder for første gang Open Call i oktober 2024.

Til Open Call søger vi indsatser, der omhandler almennyttige eller kulturelle aktiviteter, der udgør rammen for gode oplevelser, som alle i Roskilde kan få adgang til og mulighed for at få glæde af i flere år fremover.

Aktiviteten skal have formidling som omdrejningspunkt og åbne kulturen op for alle i Roskilde – også dem, der umiddelbart ikke opsøger tilbuddene af sig selv.

Liljeborgfonden uddeler til dette Open Call ca. 10 mio. kr. fordelt på 1-2 aktører. Den forventede bevillingsperiode er 3-5 år.

Vi lægger vægt på:
 • At alle – uanfægtet alder, køn og samfundslag – har adgang til aktiviteten
 • At aktiviteten har formidling i børnehøjde
 • At der rækkes ud og inviteres bredt ind til aktiviteten – evt. i samarbejde med relevante aktører
 • At ansøger er veletableret og har interesse og mulighed for at indgå i et samarbejde med Liljeborgfonden med henblik på gensidig læring og involvering
 • At der er mulighed for at udvikle og tilpasse aktiviteten sammen. Aktiviteten behøver ikke være helt færdigstøbt til Open Call
 • At der er villighed til samarbejde på tværs og evt. inddrage andre relevante aktører, der kan understøtte projektet
 • At aktiviteten kan fortsætte efter bevillingens udløb
Format:
 • Ansøgningsfrist tirsdag den 1. oktober 2024, kl. 12.00
 • Send dit pitch på max 400 ord til info@liljeborgfonden.dk – husk at skrive Open Call 2024 i emnefeltet
 • Der skal indgå samlet projektperiode og beløb
 • Vi kontakter udvalgte ansøgere senest uge 42
 • Vi holder samtaler med udvalgte ansøgere i uge 43
 • Har du ikke hørt fra os inden uge 47, går vi ikke videre med din henvendelse
 • Bevillingen udbetales i 1. kvartal 2025

Til orientering forventes Liljeborgfonden at afholde Open Call igen i 2025.

I 2025 uddeles 2 mio. kr. fordelt på donationer på max 200.000 kr. til støtte til fritidsaktiviteter i Roskilde-området.
Ansøgninger indenfor rammerne til Open Call 2025 vil ikke blive behandlet eller taget i betragtning, før Open Call 2025 åbnes.

Hold øje med hjemmesiden for yderligere information.