Winnie Liljeborg

Næstformand, medlem af Liljeborgfondens uddelingsudvalg
Født 1956
Indtrådt i bestyrelsen i februar 2018 for en periode af 25 år.

Særlige kompetencer

Bestyrelsesarbejde, filantropi, aktiv aktionær