Sune Barker

Ansvarlig for Liljeborgfondens indsatser - primært inden for området Børn og unge