Pernille Due

Bestyrelsesmedlem
Født 1958
Indtrådt i bestyrelsen i maj 2020, genvalgt i 2022 for fire år med mulighed for genvalg.
Bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt.

Professor Emeritus på Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet, dr. med.

Særlige kompetencer

Mangeårig erfaring som forskningsleder, børn og unges trivsel, interventionsforskning, effektmåling, monitorering og evaluering, aktiv i diverse råd, centre og arbejdsgrupper.