Mads Roke Clausen

Bestyrelsesmedlem
Født 1968
Indtrådt i bestyrelsen i maj 2020, valgt for to år med mulighed for genvalg.
Bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt.

Formand for Frivilligrådet, cand.scient.adm.

Særlige kompetencer

Strategi og forandringsledelse, aktiv i bestyrelsesarbejde, sociale investeringer og frivilligt socialt arbejde vedrørende bl.a. børn, unge og forældre.

Andre ledelseshverv

Frivilligrådet Formand
Bikubenfonden Bestyrelsesmedlem
Centre for Evidence Based Intervention,
University of Oxford
Medlem af Advisory board