Henrik Bøtkjær

Bestyrelsesmedlem
Født 1971
Indtrådt i bestyrelsen i maj 2024 for 2 år med mulighed for genvalg. Bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt.

Faglig udviklingschef i Julemærkefonden, pædagog

Særlige kompetencer

Indgående viden og erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge og deres familier. stor erfaring og kendskab til skole og børne- ungeområdet i kommunalt, regionalt og privat regi.
Mange års erfaring med ledelse af døgninstitutioner, ledelse af organisationsopbygninger og forandringer af organisationer.