Mads Roke Clausen

Bestyrelsesmedlem
Født 1968
Indtrådt i bestyrelsen i maj 2020, genvalgt i 2022 for fire år med mulighed for genvalg. Bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt.

Direktør i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud, cand.scient.adm.

Særlige kompetencer

Strategi og forandringsledelse, aktiv i bestyrelsesarbejde, sociale investeringer og frivilligt socialt arbejde vedrørende bl.a. børn, unge og forældre. Tidligere formand for Frivilligrådet og tidligere direktør i Mødrehjælpen.

Andre ledelseshverv

Bikubenfonden Bestyrelsesmedlem
Our Next Horizon Fuldt ansvarlig deltager