Ghita Vejlebo

Medlem af Liljeborgfondens uddelingsudvalg
Født 1959
Indtrådt i bestyrelsen i februar 2018, genvalgt i 2020 for fire år med mulighed for genvalg.
Bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt.

Direktør i Copenhagen Coaching Center, cand. mag

Særlige kompetencer

Uddannelsesleder, aktiv i almennyttige fonde og foreninger, forskningsstrategi bl. a. på børne- og ungeområdet.