Ghita Vejlebo

Bestyrelsesmedlem
Født 1959
Indtrådt i bestyrelsen i februar 2018, genvalgt i 2020 for fire år med mulighed for genvalg.
Bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt.

Partner i Dialogakademiet ApS, cand.mag i organisationssociologi og kulturgeografi.

Særlige kompetencer

Ledelses- og kompetenceudvikling, organisationspsykologi og forskningsstrategi. Erfaring fra det pædagogiske og sociale område samt skoleområdet. Bestyrelses- og frivilligerfaring.