Ghita Vejlebo

Medlem af fondens uddelingsudvalg
Født 1959
Indtrådt i bestyrelsen i februar 2018, valgt for fire år med mulighed for genvalg.
Bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt.

Institutleder på Københavns Professionshøjskole, cand. mag

Særlige kompetencer

Uddannelsesleder, aktiv i almennyttige fonde og foreninger, forskningsstrategi bl. a. på børne- og ungeområdet.